Deprimerad ung kvinna framför laptop med knutna händer i pannan.Över 4 500 tjänster försvinner när Arbetsförmedlingens kontor läggs ner. Foto: Song_about_summer/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

När mer än hälften av Arbetsförmedlingens kontor ska läggas ner pressas facket att snabbt agera annars riskerar de att ännu fler personer sägs upp. Enligt Sekos fackliga företrädare Ulf Törnqvist upplever de att de hamnat i en gisslansituation skriver Sekotidningen.

När 130 av Arbetsförmedlingens kontor ska stängas berörs 4 500 personer av nedläggningen. Om facket inte medverkar snabbt riskerar man att ännu fler personer kommer att bli uppsagda.

Totalt finns det 242 arbetsförmedlingskontor och lite mer än 270 Seko-medlemmar. Idag är det inte klart om Seko-medlemmarna kommer att drabbas av nedläggningarna och uppsägningar men oron är stor.

Januariavtalet är orsaken till att så många måste sägas upp

Facken håller en ständig dialog med ledningen men enligt Ulf Törnkvist, Sekos fackliga företrädare, ser man ingen ljusning i att minska antalet personer som kommer att bli uppsagda. Ledningen hänvisar kategoriskt till de budgetbesparingar som finns i den politiska överenskommelsen, Januariavtalet och som måste vara i balans till 31 december 2019.

Om man inte börjar säga upp folk nu så ökar kostnaderna för varje vecka. Vidare säger ledningen att om facken inte medverkar så kommer det leda till att fler måste sägas upp.

Glesbygden och mellanstora städer är de som kommer drabbas hårdast

De kontor som främst drabbas är arbetsförmedlingar i mellanstora städer och i glesbygden. Diskussioner pågår för fullt men vad som sägs är hemligt. För Sekos ordförande Gunnar Carlsson är det viktigaste just nu att man säkrar antalet jobb och att så många som möjligt av deras medlemmar får behålla sina tjänster.

Seko upprörda över politikernas naiva inställning och vilka konsekvenser det får

Enligt Carlsson är det här en helt galen politisk situation som de hamnat i på grund av politikernas naivitet och deras insikt i konsekvensen av deras beslut kring den här budgeten. Vem som ska ta hand om de som behöver Arbetsförmedlingen under mellanperioden har man ingen aningen om då det i dag inte finns någon privat aktör som bara kan hoppa in och ta över Arbetsförmedlingens roll. För samhället kan det här komma att bli ett katastrofläge.

Enligt Ulf Törnkvist är man lika oroad för de som får behålla sina arbeten som de som får sluta. De anställda som får behålla sina tjänster kommer få arbeta i en verksamhet som blir alldeles för liten vilket kommer göra det svårt för dem att klara av sina uppdrag.