chef sträcker ut en hand till en medarbetare efter en överenskommelseChefers befogenhet att sätta ingenjörers löner påverkar hur bra löneutveckling de får

Lön och villkor

Ingenjörers löneökning påverkas av om deras chefer har mandat att sätta lönen eller inte. Det visar statistik som Sveriges Ingenjörer har tagit fram. Fackförbundet uppmanar medarbetare att starta akademiska fackföreningar på arbetsplatsen för att kunna ha mer inflytande över sina lönesamtal, skriver Ingenjören.

Sveriges Ingenjörer genomför årligen en enkät för att ta reda på om medlemmarnas chef har mandat att sätta deras lön. I svaren för 2018 syns ett mönster för hur ingenjörernas löneutveckling påverkas av detta.

Inom privat sektor hade ingenjörer vars chefer hade mandat nära på en procentenhet högre löneökning än dem som inte hade det. Det fanns även skillnad inom offentlig sektor, om än något mindre. Sett över några år innebär detta flera tusen kronors skillnad.

Statistiken visar också att många medarbetare upplever att lönesamtalen med deras chefer inte får någon större effekt, trots de regleringar som finns i kollektivavtalen.

Chefer måste ha ett tydligare mandat

Detta resultat förvånar inte ombudsmannen Anders Boström på Sveriges Ingenjörer, och han tycker att samtliga chefer behöver ha ett tydligare mandat.

– Lönen ska sättas i samtal mellan chef och medarbetare och cheferna ska ha befogenhet att belöna prestationer. Så fungerar det tyvärr inte alltid och här måste akademikerföreningarna trycka på och kräva ett tydligare mandat för cheferna, säger han till Ingenjören.

Facket kan hjälpa till vid dålig lönemotivering

Anders Boström trycker också på att chefen ska kunna motivera den lönenivå som anställda har, i förhållande till deras arbetsroll och hur de utför dina arbetsuppgifter. Om det inte sker en löneökning ska den anställde kunna få ett svar på vad personen kan göra för att löneutvecklingen ska bli bättre.

På arbetsplatser där det finns en akademisk fackförening är det möjligt för anställda att få facklig hjälp om chefen inte kan motivera lönenivån tillräckligt bra. Framför allt kan den anställda begära ett förstärkt lönesamtal där en facklig representant sitter med.

Av denna anledning uppmanar Anders Boström alla ingenjörer att prata med sina kollegor om att starta en akademikerförening om det inte finns någon sådan.