En man och en kvinna tittar beslutsamt på en datorskärm.Civilingenjörer inom finanssektorn tjänar närmare 30 procent mer än andra civilingenjörer. Den höga medellönen kan bero på behovet av specialkompetens och att övertid inte kompenseras. Foto: SFIO CRACHO/Shutterstock

Lön och villkor

Bäst avlönade bland Sveriges Ingenjörers medlemmar är de med god kunskap om matematik som arbetar inom finanssektorn, skriver Ingenjören.

Under år 2020 var medellönen för civilingenjörer inom finanssektorn 72 700 kronor, vilket gör dem till de mest välbetalda bland Sveriges Ingenjörers medlemmar. Behovet av civilingenjörer inom finans tycks inte heller sina.

Medellön på 72 700 för civilingenjörer inom finans

Medellönen på 72 700 kronor innebär att civilingenjörer inom finanssektorn har närmare 30 procent högre lön än vad medellönen för samtliga civilingenjörer är (56 000 kronor). Statistiker på Sveriges Ingenjörer, Anna Ihrfors Wikström, har några teorier om varför löneläget skiljer sig så pass mycket för olika civilingenjörer.

– Inom avtalsområdet BAO – (företag inom bank- och finanssektorn) finns en något högre andel chefer jämfört med hela den privata sektorn, men vad som verkligen sticker ut är att det är en mycket högre andel specialister, säger Anna Ihrfors Wikström.

Man ska inte heller glömma, påminner Anna Ihrfors Wikström, att många civilingenjörer inom finanssektorn inte har rätt till övertidsersättning. Det handlar om en övervägande del som inte kompenseras för övertid, närmare 80 procent enligt Sveriges Ingenjörers siffror.

Att civilingenjörer inom finans i många fall inte får övertidsersättning innebär i stället att de oftast kompenseras med en högre lön, vilket skulle kunna förklara de stora skillnaderna i löneläge.

Finanssektorn behöver fler problemlösare

Intresset för att rekrytera civilingenjörer inom finanssektorn tror man handlar om att det alltid behövs problemlösare. Dessutom behöver exempelvis banker ofta någon som är specialist på viss typ av matematik.

– Vi ser ett markant ökat behov av civilingenjörer, säger Mikaela Granlund på Nordea.

Mikaela Granlund konstaterar att de civilingenjörer som de anställt på Nordea bland annat har bakgrund inom teknisk fysik, teknisk matematik och datateknik.

Sam Joukhadar, som arbetar med rekrytering för SEBs räkning, berättar en liknande historia. Behovet av civilingenjörer har ökat ordentligt, särskilt de senaste tre åren.

– På tre år har vi anställt 275 personer inom STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) och många av dem är civilingenjörer, konstaterar Sam Joukhadar.