Hand plockar upp skjorta med röd slips bland flera skjortor med blå slips.Förslagen ger arbetsgivaren möjlighet till fler undantag från turordningen vid uppsägning

Arbetsrätt

I veckan har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterat förslaget på ändringar som ska göras i arbetsrätten. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kallade förändringarna den största reformen i modern tid på Sveriges arbetsmarknad.

Förslagen skickas på remiss och planen är att de ska lagstadgas den 30 juni 2022, skriver Hotellrevyn.

Uppsägning förenklas för arbetsgivare

Flera förslag ska göra uppsägningar enklare för arbetsgivare. De ska kunna göra tre undantag från turordningslistan för uppsägningar. Tidigare var det bara företag med tio anställda eller färre som kunde göra två sådana undantag.

Begreppet saklig grund kommer att ändras till sakliga skäl. I det nya begreppet ingår bland annat svårigheter att samarbeta, olovlig frånvaro, bristande prestation eller ordervägran.

Om en anställd bryter mot anställningsavtalet ska uppsägning kunna göras utan att väga in den anställdes egna intresse att vara kvar, eller om beteendet riskerar att upprepas.

Även om facket ogiltigförklarar en uppsägning, föreslås att anställningen ska upphöra med samma uppsägningstid som vanligt. I så fall behöver arbetsgivaren inte betala någon lön medan uppsägningstvisten pågår. I stället vill förslaget att skadeståndet blir högre för felaktiga avsked och uppsägningar.

Arbetstagare får tryggare anställning och stöd i att ställa om

För arbetstagarens del ska anställningstryggheten bli större med de nya reglerna. Bland annat ska heltid bli normen för anställning. Allmänna visstidsanställningar slopas till förmån för särskild visstid, som snabbare ger rätt till en tillsvidaretjänst. Om arbetstiden hyvlas ska arbetstagaren få tid att ställa om.

Man vill också införa ett statligt stöd för omställningsstudier, som ska gälla anställda utan kollektivavtal. Den som vill byta riktning i yrkeslivet kan söka studiestöd i högst 44 veckor för att skola om sig.

Hjälpsamma förslag, men några oklarheter

Malin Ackholt är förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket. Hon tycker att förslagen stämmer med vad några LO-förbund, Svenskt Näringsliv och PTK kom överens om i fjol.

Att visstidsanställda snabbare ska kunna få tillsvidareanställning är bra för medlemmarna i Hotell & Restaurang, tycker hon. Däremot finns det vissa oklarheter i hur förslagen är skrivna, till exempel om just tidsbegränsat anställda. Därför har LO begärt att förhandla med Svenskt Näringsliv för att lösa de problemen.

– Jag har stora ambitioner att vi lyckas hitta en bra lösning i de kommande förhandlingarna om trygghet och omställning. Det kan inte vara så att vi inte löser det. Då skulle det skapa ett a-lag och ett b-lag på svensk arbetsmarknad. Det är helt orimligt, säger Malin Ackholt.