närbild på två förhandlande parters händerEfter oenigheter om de nya kollektivavtalen har Handels nu lämnat in varsel om strejk till Svensk Handel. Lönefrågan ska ha varit det som knäckte förhandlingarna. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Arbetsgivare och fack i handeln kommer inte överens om nya kollektivavtal, och Handels har nu lämnat in varsel om strejk till Svensk Handel. Om parterna inte kan enas bryter strejken ut den 13 november. Det skriver Handelsnytt.

I söndags presenterade facken inom industrin sitt nya avtal, som även ska vara ett riktmärke för övriga branscher på marknaden. Arbetsgivarna och facken inom handeln har dock inte lyckats komma överens, och nu har Handels varslat om strejk. Enligt Handels ordförande Linda Palmetzhofer var det lönefrågan som fick förhandlingarna att krascha.

Strejken omfattar över 5 000 anställda

Det var under onsdagsmorgonen som Handels meddelade Svensk Handel om strejkvarslet, även Medlingsinstitutet informerades. Deras roll blir att ta fram en medlare som ska försöka få parterna att enas. Om förhandlingarna återigen misslyckas bryter strejken ut den 13 november. Cirka 5 000 butiks- och lageranställda i hela landet kommer då omfattas av strejken.

Uppfyller inte krav i låglönesatsning

Löneökningen i industriavtalet ligger på 5,4 procent på 29 månader, och i avtalet finns även en låglönesatsning för anställda med en månadslön på under 26 100 kronor. Handels menar dock att Svensk Handels erbjudanden inte motsvarar kraven i satsningen.

Parterna är inte heller överens i frågan om minimilöner.

– Frågan om minimilöner är oerhört viktig för vår bransch där personalomsättningen är stor och många har lön som ligger nära minimilönen. Höjer vi inte den tillräckligt mycket är det förödande för branschen, säger Linda Palmetzhofer till Handelsnytt.

Handels kräver större trygghet i branschen

Handels menar även tryggheten för anställda i handelsbranschen måste bli större. Det är i dag många som har visstidskontrakt och Handels kräver nu att det ska finnas objektiva skäl bakom sådana anställningar. Eftersom avtalet för lager- och e-handel redan innehåller en sådan punkt, gäller Handels krav framför allt detaljhandelsavtalet för anställda i butik.