Inkomstförsäkring

Under Hotell- och restaurangfackets, HRF, kongress beslutade man om bättre fackliga villkor. Nu ska man se över möjligheten att erbjuda inkomstförsäkring och medlemsavgifter baserade på inkomst, rapporterar Hotellrevyn

Det var den 9 juni som HRF höll sin konferens. Blandat med livliga diskussioner om bättre villkor för städare beslutade man också om att införa inkomstförsäkring samt en medlemsavgift som matchar medlemmarnas skiftande löner. 

HRF ska genomföra en snabbutredning innan inkomstförsäkringen införs 

I motionen om att införa inkomstförsäkring som en medlemsförmån kom man även fram till att genomföra en snabbutredning för att undersöka vad en sådan kan komma att kosta. 

Genom införandet av en inkomstförsäkring kan medlemmar hos HRF erhålla ersättning upp till 80 procent av sin lön om man skulle bli arbetslös. Försäkringen kan ger ersättning upp till en viss nivå. 

Förslagen om snabbutredning och inkomstförsäkring kom från HRF:s avdelning Syd. 

Medlemmarna vill ha solidariska medlemsavgifter

Roger Alis, från HRF:s avdelning Stockholm-Gotland, menar att en tydlig utmaning är att värva unga medlemmar till förbundet. Den unga arbetskraften undviker ofta att ingå ett medlemskap på grund av de höga medlemsavgifterna.

Av samma anledning undviker lågavlönade att påbörja ett medlemskap hos HRF. Genom att göra medlemsavgifterna solidariska och utgå från medlemmarnas skiftande inkomster kan man öppna upp för möjligheten att locka till sig fler medlemmar. 

Nu ska medlemsavgifterna bli högre för de högavlönade och lägre för det lågavlönade. 

En mängd motioner riktade sig mot jämställdhetsfrågorna

Under kongressen var feminism ett populärt tema. Förbundets samtliga avdelningar ska välja ut en jämställdhetsansvarig och i fortsättningen ska alla HRF:s utbildningar präglas av feministiska inslag. 

Även en visselblåsarfunktion ska införas, för att vara till hjälp om någon skulle bli utsatt för sexuella övergrepp inom förbundet. 

Ytterligare motioner handlade om införandet av ett statligt byggbolag för att reducera priserna på bostadsmarknaden samt möjligheten för HRF:s medlemmar att hyvla ner antalet arbetstimmar per vecka.