hotelldisk med ringklocka och hotellpersonal i bakgrundenEfter oenigheter och strejkvarsel kom Hotell- och restaurangfacket (HRF) och arbetsgivarorganisationen Visita i måndags överens om ett nytt kollektivavtal. Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Sent på måndagskvällen blev ett nytt kollektivavtal mellan Hotell- och restaurangfacket och arbetsgivarorganisationen Visita klart. Det innebär att strejken som HRF tidigare varslat om nu är avblåst. Det rapporterar Arbetet.

För cirka två veckor sedan gick HRF ut med ett varsel om strejk. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan facket och arbetsgivarorganisationen Visita hade kraschat och parterna var bland annat oeniga gällande löneökningarnas egentliga innebörd. Strejken skulle ha brutit ut i ett första steg tisdagen den 17 november, men cirka 22.30 på måndagskvällen nådde parterna en överenskommelse och strejken kunde blåsas av.

Ett avtal som ger ordning och reda

Det nya kollektivavtalet, som även går under benämningen Gröna riksavtalet, omfattar majoriteten av de anställda inom hotell och restaurang på den svenska arbetsmarknaden. HRF:s ordförande Malin Ackholt uppger i en kommentar till TT att de är riktigt nöjda med det nya avtalet. Enligt Ackholt innebär det att medlemmarna får en bra löneökning, men även att det blir lite mer ordning och reda i hotell- och restaurangbranschen.

Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn är även han nöjd över att ett nytt avtal är i hamn och att strejkvarslet kunde dras tillbaka.

– I den situation som besöksnäringen befinner sig i nu har det ett stort värde att parterna kan träffa en överenskommelse utan konflikt, säger han till TT.

Löneökningar sätts i krontal

Som sagt så var det framför allt frågan om löneökningar som fick de tidigare avtalsförhandlingarna att krascha. Parterna var förvisso ense om att löneökningarna skulle följa industriavtalets riktmärke, men hade delade åsikter om löneökningarnas egentliga innebörd.

I förhandlingarna som avslutades i måndags accepterade parterna till slut slut budet som medlarna presenterade, och precis som i handelsbranschens avtal kommer man sätta löneökningarna i krontal. På 29 månader kommer lönerna höjas med totalt 1 193 kronor. Första ökningen gäller från den 1 november 2020 och ligger på 685 kronor.

Andra punkter i det nya avtalet

 HRF och Visita kom under avtalsförhandlingarna även överens om att

  • Införa avsättningar till avtalspension för 22-, 23- och 24-åringar under avtalsperioden
  • Höja minimilöner enligt avtalets värde
  • Utse en arbetsgrupp som ska ta fram förslag till ett nytt lönesystem med större fokus på erfarenhet, kompetens och prestation
  • Införa ett stopp för missbruk av anställningsformen Enstaka dagar