Inkomstförsäkring

A-kassan ersätter 80 procent av löner upp till 25 025 kronor i månaden. Många tjänar mer än så och skulle behöva en inkomstförsäkring. Detta har fackförbundet IF Metall tidigare inte erbjudit men nu kan det vara på gång. 

En inkomstförsäkring ersätter likt a-kassan 80 procent av lönen men upp till betydligt högre nivåer. På så vis fungerar den som ett komplement till a-kassan för att den som blir arbetslös inte ska få lika stort inkomstbortfall.

IF Metall överväger införandet av inkomstförsäkring

Många som jobbar heltid i Sverige tjänar mer än 25 025 kronor i månaden. Därmed skulle en stor del av landets arbetare kunna få ut en högre ersättning vid arbetslöshet om de haft en inkomstförsäkring. IF Metall har inte tidigare varit intresserade av att införa en inkomstförsäkring då man ansett att det varit en fråga för politikerna. Arbetslöshetsförsäkring har man sagt varit ett ansvar för samhället och när fackförbund tecknar försäkringar minskar trycket på politikerna.

Nu har man dock börjat tänka om sedan den stora konkurrenten Unionen börjat använda inkomstförsäkring som lockbete.

– Det finns inget beslut, men vi går ut och frågar medlemmarna vad de tycker. Frågan har tagits upp på IF Metall-träffar runt om i landet, och i enkäter till medlemmarna, säger IF Metalls ekonomichef, Ulf Andersson, till Arbetet.

Finns ekonomiska risker vid industriell nedgång

 Att Unionen använder inkomstförsäkring som ett lockbete för att locka medlemmar ska dock inte vara den enda anledningen till att man inte infört en inkomstförsäkring tidigare. En sådan försäkring kan nämligen vara en väldigt stor ekonomisk risk. Skulle en ny industriell nedgång, likt den vid finanskrisen 2008, inträffa skulle inkomstförsäkringen belastas hårt. Skulle försäkringen införas måste man därför se till att den blir hållbar långsiktigt.

Tidigare har bland annat Byggnads och Målarna haft en inkomstförsäkring. Man valde dock att avskaffa den då kostnaderna blev alldeles för höga.

Införs inkomstförsäkring ska den ingå i samtliga medlemskap

Flera andra LO-förbund med inkomstförsäkringar samarbetar med Folksam. Om även IF Metall skulle gå den vägen är dock inget man har diskuterat än. En inkomstförsäkring behöver inte nödvändigtvis ingå i medlemskapet. I vissa fackförbund får man teckna den vid sidan av. Skulle IF Metall införa någon försäkring har man dock redan tagit beslutet att den ska ingå i medlemskapet för samtliga medlemmar.