Pressbild på kommunals avtalssekreterare johan ingelskog.Arbetet har pratat med Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog om förbundets nya fokusområde. Foto: Pressbild/Kommunal

Lön och villkor

Efter att Kommunal har sett hur hårt den skenande inflationen drabbar dem som redan har låga löner flyttar förbundet nu fokus från sina yrkesutbildade medlemmar och gör en låglönesatsning. Det skriver Arbetet som har pratat med Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.

Just nu diskuterar LO-förbunden vilka gemensamma krav man ska föra till förhandlingarna om uppdaterade kollektivavtal 2023. Och här har de kraftiga prishöjningarna på mat, el och drivmedel minst sagt rört om i grytan och skapat nya frågeställningar.

Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos kommer inflationen landa på 7,9 procent 2022, vilket är en dramatisk förändring från i stort sett obetydliga inflationssiffror tidigare år. Dessutom sjunker reallönerna med 5,4 procent i år, och det kommer så klart drabba dem som redan lever på gränsen allra hårdast.

Kommunal byter fokus och satsar på lågavlönade medlemmar

Detta har fått Kommunal att byta fokus. Förbundet har länge krävt kraftigare löneökningar för yrkesutbildade medlemmar än för andra grupper, vilket förbundets avtalssekreterare Johan Ingelskog menar är en fråga de fortfarande anser mycket viktig.

– Men i en inflationsekonomi måste man ta ansvar och göra prioriteringar. Då är det de lägst avlönade vi vill satsa på, säger han till Arbetet.

Kritiska till LO:s tidigare löneökningsmetod

Johan Ingelskog tillägger dock att han inte vill gå in på exakt hur satsningen kommer att gå till eftersom man fortfarande för samtal med de andra LO-förbunden. Det han däremot kan bekräfta är att Kommunal är kritiska till den löneökningsmetod LO har tillämpat i de senaste avtalsrörelserna. Enligt Kommunal har den inte gett tillräckligt, inte ens för dem med lägst löner.

Accepterar inte att ansvaret ska ligga på arbetarna

Förbundet vill såklart inte bidra till att kraftiga löneökningar trissar upp de redan höga inflationssiffrorna, men menar att de inte heller kommer att acceptera att ansvaret ska ligga på arbetarna medan tjänstemän med ”sifferlösa avtal” lyckas ta sig förbi lönemärket.