hand lägger pengar i en glasburk. IF Metalls ordförande Marie Nillson.Dagens a-kassa räcker inte för att alla ska kunna få 80 procent av lönen vid arbetslöshet. Det säger Marie Nilsson

Inkomstförsäkring

I början av juli börjar IF Metalls nya inkomstförsäkring att gälla, och nyligen har även HRF röstat igenom en egen inkomstförsäkring. Dessa är två av de LO-förbund som tidigare har argumenterat mot fackliga arbetslöshetsförsäkringar. Allt fler arbetarförbund diskuterar nu frågan om att erbjuda sina medlemmar inkomstförsäkring.

Det har varit vanligt bland LO-förbunden att inte erbjuda sina medlemmar någon inkomstförsäkring. På senare tid har dock allt fler börjat diskutera frågan eller fattat beslut om att införa en sådan försäkring.

A-kassan räcker inte till för många arbetstagare

Vanliga motargument är att fackliga inkomstförsäkringar inte ska ersätta det statliga stödet eller utgöra en risk för att a-kassan dras tillbaka, skriver Arbetet. Inkomstförsäkring blir också dyrare för personer inom arbetaryrken, menar man, som löper större risk att förlora sitt jobb.

Vad som i stället får fackförbunden att införa inkomstförsäkring är att a-kassan inte räcker till för många medarbetare. För den som tjänar mer än 25 025 kronor i månaden är inkomstförsäkring det enda sättet att få upp till 80 procent av lönen i arbetslöshetsersättning.

IF Metall och HRF inför egna inkomstförsäkringar

I januari beslutade fackförbundet IF Metall att införa en egen inkomstförsäkring inom medlemskapet, som började gälla den 1 juli. Även om förbundet fortfarande arbetar för att a-kassans tak ska höjas och därmed räcka till för fler, har man prioriterat medlemmarnas intresse i frågan.

– Som förbund arbetar vi för bra generella trygghetssystem, men vi ser också att det i nuläget inte är realistiskt att på politiskt väg höja taket i den allmänna försäkringen så att de flesta når upp till 80 procent av inkomsten vid arbetslöshet, säger Marie Nilsson, ordförande för IF Metall.

I början av juni rapporterade Arbetet även att fackförbundet Hotell och restaurang (HRF) röstade igenom en inkomstförsäkring för sina medlemmar.

Inkomstförsäkring är en viktig anledning till att gå med i facket

Inom vissa branscher menar man att arbetslösheten är så pass låg hos dem som skulle kunna dra störst nytta av en inkomstförsäkring. Så resonerar exempelvis Fastighetsanställdas förbund, som är en av fem LO-förbund som inte ännu har någon inkomstförsäkring.

För närvarande funderar de dock på frågan om inkomstförsäkring, enligt Fastighetsfolket. En anledning till detta är att inkomstförsäkring är ett av de främsta skälen till att arbetstagare blir medlemmar i ett fackförbund.

En Sifo-undersökning har nämligen visat att 50 procent av de tillfrågade arbetarna anger inkomstförsäkringen som en viktig anledning att gå med.