robert fahlgren från lärarförbundetEnligt andra vice ordförande i Lärarförbundet

Lön och villkor

Kommuner runt om i landet erbjuder extra lön till nya lärare för att försöka lösa den utbredda lärarbristen. Men högre lön verkar inte vara lösningen på problemen, skriver Arbetet. Lärarförbundet menar att arbetsbelastningen måste ses över för att locka fler till läraryrket.

Lärarbristen är ett påtagligt problem i många kommuner i Sverige. I nuläget saknas uppemot 65 000 utbildade lärare i Sverige, menar Lärarförbundet. På en del skolor är bara hälften av lärarna utbildade, vilket får konsekvenser för undervisningskvaliteten och för eleverna.

– Läget är ganska alarmerande, säger Robert Fahlgren som är andra vice ordförande i Lärarförbundet.

Landsbygdskommuner vill locka nya lärare med högre löner

Allra svårast är situationen på landsbygden. För att försöka lösa problemet har många kommuner erbjudit extra förmåner till lärare för att locka till sig fler.

Bland annat har man erbjudit inflyttningsbidrag och ökad månadslön. I exempelvis Överkalix får nya lärare dubbel lön under vissa månader.

I Norsjö erbjuder man, som ett sätt att lösa behörighetsfrågan, anställda inom skolan extra lön om de utbildar sig till lärare parallellt med arbetet.

6 000 extra i månaden har inte löst lärarbristen

Dock verkar inte den nuvarande löneökningen kunna lösa problemet på lång sikt. I Lycksele kommun erbjuds lärare på två byaskolor 6 000 kronor extra i månadslön, men ändå har de problem att hitta lärare.

Problemet kan ligga i att det handlar om små skolor, enligt skolchefen Samuel Lundström. Det finns bara en lärare på vardera skola och det är lång väg att pendla till jobbet.

– Jag vet inte var nivån går för att locka till sig lärare, men det verkar vara högre än 6 000 kronor, säger Samuel Lundström till Arbetet.

Arbetsbelastningen är en stor del av problemet, enligt Lärarförbundet

Lärarförbundet tror att det är arbetsbelastningen som utgör grundproblemet och inte bara lönenivån. Kraven på dokumentation har ökat och fler arbetsuppgifter har tillkommit, vilket leder till att många lärare överväger att lämna sitt yrke.

Enligt Robert Fahlgren på Lärarförbundet kan detta lösas med andra yrkesroller som avlastar lärarna, som mentorer och lärarassistenter.