Blurrad bild på restaurangkök med en kock.Arbetsgivare inom hotell och restaurang vittnar om personalbrist samtidigt som andelen arbetslösa medlemmar i HRAK är högre än på arbetsmarknaden i stort. Foto: Emilie Bourdages/Shutterstock.com

A-kassa

HRAK, Hotell- och restaurangs a-kassa, noterade hög arbetslöshet bland sina anslutna medlemmar samtidigt som arbetsgivarna vittnade om personalbrist, och gjorde en undersökning för att få koll på läget. Det skriver Hotellrevyn som har pratat med Malin Ackholt, ordförande för HRAK:s styrelse och förbundsordförande för HRF.

I dagsläget är cirka en femtedel av HRAKS:s anslutna medlemmar antingen arbetslösa eller med i ett arbetsmarknadspolitiskt program, vilket är en mer än dubbelt så stor andel som på arbetsmarknaden i helhet.

Eftersom a-kassan samtidigt har hört många arbetsgivare vittna om personalbrist kände de att det var dags att undersöka läget bland de arbetslösa medlemmarna.

Många har färsk branschvana, men få blir anställda

En sak som undersökningen visade var att det är få som är långtidsarbetslösa, och att hela 80 procent förlorade jobbet under pandemin. Det innebär att en stor del av HRAK:s arbetslösa medlemmar har färsk branschvana. De flesta uppger att de söker nytt jobb inom hotell- och restaurang – nio av tio har sökt jobb som de har tillräckligt stor erfarenhet för, men har alltså inte erbjudits en anställning.

HRAK:s styrelseordförande och förbundsordförande för HRF, Malin Ackholt, menar att detta är anmärkningsvärt. Särskilt med tanke på att många arbetsgivare uppger att de har svårt att hitta personal.

Ett stort problem

Enligt Malin Ackholt är det tydligt att deras medlemmar söker jobb som de har kompetens för. Hon konstaterar att det finns ett stort problem här, men att problemet inte handlar om att medlemmarna skulle tacka nej till de jobb som finns.

– Vår bild är att våra medlemmar vill jobba, men inte får jobben. Det är inte våra medlemmar som förfogar över matchningen. Det är arbetsgivaren som har ansvaret att anställa, säger Malin Ackholt till Hotellrevyn.

40 procent har fått klara sig utan stöd från Arbetsförmedlingen

Enligt undersökningen har 40 procent av HRAK:s arbetslösa medlemmar fått klara sig utan stöd från Arbetsförmedlingen, vilket Malin Ackholt menar beklämmande eftersom de flesta har blivit av med jobbet på grund av pandemins effekter.

Var femte medlem i HRAK är nu beredda att lämna branschen, och det borde enligt Malin Ackholt vara en tydlig varningssignal.