Två sjuksköterskor som tar hand om en bebis som får dropp på neonatalavdelningSjuksköterskorna på neonatalavdelningarna är besvikna och ledsna över det nya avtalet som kommer göra att de får mycket mindre i lön. Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Neonatalavdelningarna på Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus riskerar att förlora ett 20-tal specialistsjuksköterskor om det nya avtalet gör att de får sämre betalt. Det nya avtalet kan göra att de förlora flera tusenlappar i lön varje månad skriver tidningen Vårdfokus.

På neonatalavdelningarna på Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset har ett 20-tal sjuksköterskor hotat med att säga upp sig. Anledningen är införandet av ett nytt avtal mellan Vårdförbundet och Region Stockholm som gör att sjuksköterskorna riskerar att få mycket mindre i lön.

Enligt Marie Kristiansen som är barnsjuksköterska och förtroendevalt på neonatals intensivvårdsavdelning på Karolinska i Solna är sjuksköterskorna uppgivna och ledsna. Det nya avtalet gör att de riskerar att förlora mellan 1 000 och 5 000 kronor i månaden. 

Kom överens om ett avtal som skulle ge hälsosammare arbetstider

Region Stockholm och Vårdförbundets Stockholmsavdelning kom under hösten 2017 överens om ett nytt arbetstidsavtal. Det nya avtalet skulle ge medlemmarna i Vårdförbundet hälsosammare arbetstider så att de kunde återhämta sig.

Detta ledde till att sjuksköterskorna på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset ett år senare hotade med att säga upp sig om det avtalet skulle införas. Sjuksköterskorna tillhörde de 500 inom akutsjukvården som jobbade utifrån en poängmodell och där det nya avtalet gjorde att vissa riskerade att förlora upp till 7 000 kronor i lön varje månad. Detta ledde i sin tur till att arbetsgivaren och Vårdförbundet kom överens om att alla som ville skulle få behålla den befintliga poängmodellen.

Sjuksköterskorna vill behålla tabellmodellen som ersättningsmodell

Sjuksköterskorna på neonatalavdelningarna på Karolinska och Danderyd har kunnat välja att arbeta efter en så kallad tabellmodell enligt kollektivavtalets allmänna bestämmelser. Men om det nya avtalet införs försvinner möjligheten att arbeta efter tabellmodellen vilket gör att de kommer få sämre betalt. Vid till exempel helgarbete ger tabellmodellen hög ob-ersättning. Tabellmodellen ingår inte i undantaget som gjordes för poängmodellen.

Vårdförbundets Stockholmsavdelnings ordförande Gunilla George säger att sjuksköterskorna kommer få andra typer av belöningar än de i tabellmodellen med det nya avtalet. Men arbetsgivaren inte inte kompenserar sjuksköterskorna får man vara beredd på konsekvenser i form av att anställda slutar.

Enligt Marie Kristiansen älskar alla sitt arbete och vill fortsätta arbeta där men för vissa så fungerar det inte då det handlar om för mycket pengar.

Arbetsgivarens svar är att de inte tänker kompensera för tabellmodellen då det kommer att bli alldeles för dyrt med det nya avtalet.

Sjuksköterskorna på neonatalavdelningarna i Stockholm är inte de enda som hotat med att säga upp sig. På Nya Karolinska har Anestesisjuksköterskorna på Astrid Lindgrens barnsjukhus nyligen hotat med att säga upp sig då de vill ligga på samma lönenivå som anestesisjuksköterskorna på vuxenavdelningen.