sineva ribeiroEnligt Vårdbundets ordförande Sineva Ribeiro byter sjuksköterskor till andra yrken på grund av dåliga arbetsvillkor. Foto: Dan Lepp/Vårdförbundet och ESB Professional/Shutterstock

Arbetsmarknad

Var fjärde utbildad sjuksköterska väljer att jobba någon annanstans än i den svenska, patientnära vården. Flera rapporter visar att tusentals sjuksköterskor hellre vänder sig till andra vårdrelaterade arbeten, eller rentav helt andra branscher, på grund av dåliga arbetsvillkor. Denna utveckling har vi inte råd med, säger Vårdförbundets ordförande till Arbetet.

Många med sjuksköterskeutbildning väljer att inte jobba med patientnära sjukvård. I stället är det vanligt att sjuksköterskor väljer att arbeta med administration och ledarskap inom vårdsektorn. Detta framgår i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Det är inte heller ovanligt att svenska sjuksköterskor väljer att jobba i Norge för att få högre lön, eller helt byter bransch.

Tusentals kronor mer i lön för sjuksköterskor som byter yrke

Enligt Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, är anledningen till trenden den låga lönen och dåliga arbetsvillkor för sjuksköterskor i Sverige.

– Går du från att vara sjuksköterska till att jobba med personalfrågor som HR-administratör ökar lönen med nästan 10 000 kronor, även om du är specialistsjuksköterska. Då slipper du dessutom ta dubbelpass och att ha arbetstider som växlar mellan alla tider på dygnet.

Samma bild framkommer i en rapport från Statistiska Centralbyrån. Där framgår att sjuksköterskors arbetssituation präglas av stress, hög arbetsbelastning och oro över patienternas välbefinnande. Sjuksköterskor berättar också i rapporten att de har svårt att påverka sin egen arbetssituation.

Det råder brist på sjuksköterskor trots fler legitimationer

Antalet legitimationer till sjuksköterskor har ökat med strax över sex procent under åren 2005 till 2016, enligt statistik från Socialstyrelsen. Under denna period har det också skett en ökning av antalet sjuksköterskor som jobbar med hälso- och sjukvård, med ungefär 10 procent.

Men trots denna ökning råder det brist på sjuksköterskor i den patientnära vården. Bristen leder till att patienter inte får den lagstadgade vården som de har rätt till, och operationsköerna blir allt längre.

De dåliga arbetsvillkor som driver sjuksköterskor bort från den patientnära vården är alltså ett allvarligt problem som måste åtgärdas. Det är en utveckling som vi inte har råd med, menar Sineva Ribiero.