Allt fler unga tjänstemän blir utbrända

Arbetsmarknad

En arbetsvecka innebär hög stress för många unga tjänstemän. Samtidigt är det viktigt för tjänstemännen med balans mellan karriären och fritiden. Det visar uppgifter som redovisas i Unionens nya undersökning, skriver Kollega

Allt fler unga blir utbrända på jobbet

Undersökningen som presenterats av fackförbundet Unionen med hjälp av Novus visar att unga tjänstemän i åldrarna 18–36 år upplever allt mer stress i arbetslivet. Varannan ung tjänsteman upplever att en vanlig arbetsvecka är stressig.

Andelen unga som är stressade ökar. I jämförelse med 48 procent under 2017 har årets undersökning visat på en ökning med 5 procent. År 2019 ligger alltså andelen stressade unga tjänstemän 53 procent. 

Annica Hedbrant är Arbetsmiljöexpert på Unionen och menar att de höga stressnivåerna bland unga tjänstemän beror på den höga arbetsbelastningen. 

– De unga tjänstemännen stressas av att de har för mycket att göra, att de inte har någon att lämna över till om de är borta och av otydliga förväntningar från chefen. Att dessa variabler ligger bakom jobbstress känner vi igen från Arbetsmiljöbarometern, säger Annica Hedbrant till tidsskriften Kollega. 

Utbrändheten beror på bristande ledarskap, otydlighet och slimmade organisationer

Faktorer som leder till fler fall av utbrändhet i alla åldrar är bristande ledarskap, otydlighet och slimmade organisationer. De här uppgifterna är ett tydligt tecken på att systematiskt arbetsmiljöarbete behöver prioriteras, menar en av Unionens ordföranden, Martin Linder. Han menar vidare att det här är ett problem som måste åtgärdas av arbetsgivarna. 

– Det är allvarligt att majoriteten av de unga upplever stress på jobbet varje vecka. Arbetsgivare måste ta de ungas jobbstress på allvar och prioritera att skapa en bra arbetsmiljö för alla medarbetare innan det leder till ohälsa, säger Martin Linder.

Enligt Linder är det också arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret att se till att det finns tillräckliga förutsättningar för de unga tjänstemännen att klara av sina arbetsuppgifter i tid. 

Arbetsgivarna behöver sätta nya riktlinjer

En viktig del i arbetsmiljöarbetet är arbetsgivarnas vilja att ta fram nya verktyg och riktlinjer för att tydliggöra vilka tider och dagar som medarbetarna förväntas vara tillgängliga.

Undersökningens resultat visar också att 40 procent av arbetstagarna menar att arbetslivet blir mer framgångsrikt när det finns balans mellan karriär och fritid. Det är en fråga som har visat sig vara viktigare än hög lön, utvecklingsmöjligheter i jobbet och skapandet av en karriär.