therese svanströmTherese Svanström

A-kassa

TCO vill att a-kassans regler ändras, så att egenföretagare kan söka ersättning utan att lägga ner företaget. Unionen backar upp detta förslag, skriver Kollega.

Egenföretagare har det särskilt tufft på arbetsmarknaden just nu. Många har förlorat sina kunder, och de har inte heller kunnat använda sig av regeringens stödpaket eftersom de inte kan korttidspermittera sig själva.

TCO vill att ytterligare stödpaket ska införas. För det första bör egenföretagare få särskilt riktat stöd. För det andra bör a-kassornas regler ändras tillfälligt så att egenföretagare inte behöver lägga ner sitt företag eller lägga företaget vilande för att få a-kassa.

Dessa ändringar måste införas på en gång, menar TCO:s ordförande Therese Svanström. Många egenföretagare har inga intäkter alls just nu, och kan därmed inte betala ens sina nödvändiga levnadskostnader, menar hon.

Vilande företag kan ge a-kassa, men försvårar uppstart

Den enda regeländring som har gjorts som påverkat egenföretagare är att de kan lägga företaget vilande fler än en gång på fem år, och på så sätt ha större möjligheter till a-kassa.

Men även när företaget är vilande får du inte hålla igång företagets verksamhet, vilket bland annat innebär att du inte får underhålla hemsidan eller ha kontakt med nya eller befintliga kunder. Det innebär i praktiken att företaget i regel dör ut och måste startas om från början.

TCO vill därför att man ska kunna utföra vissa aktiviteter i företaget och ändå få a-kassa. Då blir det lättare att kunna starta upp igen när tiderna blir bättre.

Unionen Egenföretagare: Behövs långsiktigt hållbart stöd

Unionens klubb för egenföretagare ställer sig bakom TCO:s idéer.

– Det blir kontraproduktivt att helt stänga ner företaget vid sämre tider för att sedan starta om på noll. På det här sättet finns det möjlighet att företaget får leva vidare, säger klubbens ordförande Peter Hölje.

Han anser också att ett särskilt stödpaket till egenföretagare är klokt, då han anser att gruppen är bortglömd i situationen. Stödet måste i så fall hålla över tid, och inte bli något som ska betalas tillbaka senare såsom skattesubventioner. Det innebär bara att skjuta upp problemet, menar Peter Hölje.

Både TCO och Unionen har samtalat med regeringen, Centerpartierna och Liberalerna om detta. Däremot har de inte fått några löften ännu, trots att frågan är brådskande om framtidens företag ska vara livskraftiga, säger Therese Svanström.