arbetslös kille sitter på en tågperongAntalet extratjänster kommer minska. Foto: Sergey Edentod/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingens prognos visar att 11 500 extratjänster kan försvinna i år om man ska hålla sig inom nuvarande satta ramar skriver Kommunalarbetaren

Drygt 19 000 personer hade vid årsskiftet extratjänster men med den nya M-KD-budgeten minskar anslagen till Arbetsförmedlingen. Alla nya extratjänster och förlängning av pågående stoppas, men ingen tjänst kommer att avslutas i förtid.

Enligt Arbetsförmedlingens avdelningschef Eeva Vestlund måste antalet extratjänster minska till 7 500 om man ska kunna hålla sig inom ramen för den budget man har idag.

Stramare budget minskar extratjänsterna

Enligt riksdagsbeslutet, januariavtalet som träffades i december, är det främst de som har svårast att få jobb som ska erbjudas extratjänster och introduktionsjobb för att kunna hålla sig inom ramarna för den satta budgeten. Hur extratjänsterna kommer att påverkas är det enligt Arbetsmarknadsdepartementet för tidigt att uttala sig om. För att ligga inom ramen för den nya framröstade budgeten får man utgå från de förutsättningar man har just nu vilket är en kraftig minskning av programmedel. 

Det är Centerpartiet som drivit på en minskning av extratjänsterna men i vilken omfattning kan Martin Ådahl som är chefsekonom i partiet inte svara på, det blir en del av budgetförhandlingen. Han tror inte heller att vårändringsbudgeten kommer att ge något besked gällande extratjänsterna. Det är först i budgetpropositionen 2020 som det blir skarpt läge.

[Ads1]

Centerpartiet vill prioritera extratjänsterna till de som har svårast att få jobb

Idag riktar sig extratjänsterna till långtidsarbetslösa och nyanlända som medverkat i jobb- och utvecklingsgarantin. 40–45 procent av de som har en extratjänst saknar gymnasieexamen och nyanlända utan gymnasieexamen utgör en ännu mindre del. 

Centerpartiet tycker att extratjänsterna ska begränsas till de som står längst bort från arbetsmarknaden. Enligt Martin Ådahl ska antalet extratjänster minska radikalt. De som ska prioriteras är de som inte har någon gymnasieexamen och nyanlända utan gymnasieexamen.

Merparten av extratjänster finns inom kommunerna. Enligt en utvärdering från SKL, Sveriges kommuner och Landsting, har 34 procent av de som avslutat en extratjänst gått vidare till annan subventionerad eller osubventionerad anställning. 

Oklart vad som händer med dem som avslutar en extratjänst

Enligt Eeva Vestlund på Arbetsförmedlingen är det högst oklart vad som kommer att hända med dem som nu avslutar en extratjänst. Vissa får jobb och andra inte. Får man inget jobb behöver man kontakta Arbetsförmedlingen där man tillsammans gör upp en plan utifrån varje enskild individs förutsättningar. 

Lagen om anställningsskydd, LAS, omfattar inte extratjänster som inte heller ger rätt till ersättning från a-kassan. Den nya arbetsmarknadspolitiken är inget som gynnar medlemmarna konstaterar Kommunal.