Inkomstförsäkring

Transportarbetarförbundet har tillsammans med Folksam tagit fram en tilläggsförsäkring som ska ge arbetslösa 80 procent av sin tidigare inkomst i maximalt 300 dagar. Den vanliga inkomstförsäkringen hos Transport ger bara ersättning i 100 dagar.

Fackförbundet Transport har tillsammans med Folksam lyckats ta fram en ny tilläggsförsäkring. Tilläggsförsäkringen ska ge en arbetslös ersättning i 300 dagar, i stället för 100 dagar som den vanliga inkomstförsäkringen gör.

Tilläggsförsäkringen kostar mellan 39–79 kronor i månaden.

Tilläggsförsäkringen ska även gynna personer med låg lön

Vanligtvis behöver personer med en lön under 25 025 kronor i månaden inte någon inkomstförsäkring då de redan får maximal ersättning från a-kassan.

Transport menar dock att deras nya tilläggsförsäkring kan hjälpa personer som tjänar som lägst 20 900 kronor i månaden. Anledningen till detta är att man kan erbjuda en ersättning på 80 procent av lönen under hela ersättningsperioden. Med a-kassan kan man som mest få 910 kronor om dagen (högst 80 procent av den tidigare lönen) i 100 dagar, resterande 200 dagar är ersättningen bara 760 kronor om dagen som mest.

– Genom tilläggsförsäkringen blir nivån, 80 procent, densamma i 300 dagar. Vi får en ny brytpunkt på 20 900 kronor. Alla som tjänar över den nivån har nytta av tilläggsförsäkringen, säger Sture Thorsell, försäkringsansvarig hos Transport.

Många ville slopa förbundets inkomstförsäkring

När regeringen 2015 höjde a-kassans dagpenning gynnades allt fler arbetslösa då brytpunkten för att nå 80 procent höjdes. 

Transports inkomstförsäkring nyttjades däremot av allt färre och många kritiska röster höjdes för att slopa försäkringen helt och hållet. I stället för det har man valt att tillsammans med LO förhandla fram ett förmånligt månadserbjudande hos Folksam. Den nya tilläggsförsäkringen infördes 1 oktober.

Kvalifikationstiden är 12 månader

För att få ta del av Transports inkomstförsäkring måste man vara medlem i både fackförbundet och a-kassan. Dessutom krävs det att man varit medlem i förbundet i minst tolv månader innan man kan ta del av inkomstförsäkringen. Samma regler gäller nu för tilläggsförsäkringen.

Det innebär att en medlem måste betala medlemsavgiften under ett års tid för att kunna få någon ersättning vid arbetslöshet.