mynt på ett bordFlera a-kassor har höjt sina avgifter under våren. Från och med oktober kan det även vara dags för Akademikernas. Foto: Plufflyman/Shutterstock.com

A-kassa

På grund av fler och högre utbetalda ersättningar planerar nu Akademikernas a-kassa att i oktober höja månadsavgiften med 35 kronor. Höjningen innebär att Akademikernas går från att vara a-kassan med lägst avgifter till att placera sig bland dem som har de högsta. Det rapporterar Ingenjören.

Unionen, Småföretagarnas, Vision och IF Metall är exempel på a-kassor som har höjt sina avgifter under vårens pandemi. Unionen stod för den största höjningen med 58 kronor. Nu ser det ut som att det är dags även för Akademikernas a-kassa att höja månadsavgiften. Om beslutet går igenom i slutet av augusti kommer avgiften att höjas med 35 kronor från och med oktober.

Enligt Annika Stenberg, Akademikernas a-kassas kommunikationschef, ska det mycket till för att beslutet skulle komma att ändras, men menar att man ändå avvaktar till augusti för att se hur situationen på arbetsmarknaden ser ut då.

Akademikernas har betalat ut mer ersättning än många andra

Orsaken till att även Akademikernas planerar en höjning av avgiften är, kanske inte helt överraskande, att ersättningarna som betalas ut har blivit både fler och högre. De tillfälliga a-kassereglerna har ökat dagpenningen från 910 till 1 200 kronor de första 100 dagarna i ersättningsperioden, och från 760 till 1 000 kronor per dag efter det.

Det är vanligt att just akademiker får ut maximalt ersättningsbelopp, och enligt Ingenjören har Akademikernas a-kassa därför betalat ut mer än många av de andra.

Avgiften kan sänkas igen

Precis som Ingenjören påpekar är höjningen av dagpenningen en tillfällig lösning fram till januari 2020. Enligt Annika Stenberg kommer den höjda a-kasseavgiften att gälla tills man sätter en ny avgift. Om det ser ut som att Akademikernas utbetalningar börjar gå ner till normala nivåer igen kan det finnas möjlighet att avgiften sänks.