arbetsförmedlingens kontor i MunkforsPå grund av mängden kontor som ska läggas ner i Sverige har Arbetsförmedlingen varslat som ett stort antal uppsägningar framöver. Foto: Kati Kemppainen/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Antalet uppsagda från Arbetsförmedlingen blir färre än vad myndigheten tidigare har varslag om. Efter stor personalomsättning och omplaceringar är det i nuläget 1 600 personer som kommer att sägas upp, enligt tidningen Arbetet. Fler tjänster beräknas försvinna under året, men det kan också tillkomma tjänster till nästa år tror fackförbundet Seko.

Det har länge varit känt att Arbetsförmedlingen kommer att säga upp ett stort antal anställda. Tidigare har man varslat om att det skulle röra sig om 4 500 uppsägningar.

Men uppsägningarna har inte blivit så många som man förutspådde i januari. De kommande dagarna är det 1 600 anställda vid Arbetsförmedlingens kontor runt om i landet som kommer att få besked om uppsägning.

Personalomsättning och omplaceringar har dragit ner uppsägningssiffrorna

Den stora skillnaden på siffrorna har framför allt två orsaker. Den ena är att personalomsättningen har varit större än väntat. Enligt Arbetsförmedlingens intranät har 1 100 anställda fått nya jobb och själva sagt upp sig.

–  Vi har haft en extremt stor personalomsättning. Redan i maj var den lika stor som den brukar vara på ett helt år, säger Mikael Listh, som är ordförande för Seko på Arbetsförmedlingen.

Omplaceringar inom myndigheten är en annan anledning till den minskade uppsägningssiffran. Ungefär 800 tjänster har blivit omplacerade till Arbetsförmedlingens kundtjänst.

Seko tror att Arbetsförmedlingen behöver rekrytera nästa år

Även om siffrorna är lägre just nu tror Arbetsförmedlingen att tjänsterna kommer att fortsätta att bli färre. I slutet av 2019 tror myndigheten att ungefär 4 000 tjänster kommer att ha försvunnit.

Men Mikael Listh tror att myndigheten behöver rekrytera mer personal under nästa år. Exempelvis inom kundtjänst kommer det att finnas ett behov, menar han.

– Så förhoppningen är att vissa av dem som nu blir uppsagda inte hinner sluta innan det behovet uppstår, säger han till Arbetet.