människor sitter på möte vid ett bordDet står nu klart att las-förhandlingarna ska tas upp på nytt. Den 15 oktober kommer parterna försöka lösa frågorna som låg till grund för den tidigare kraschen. Foto: Dragon Images/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Nu är det klart. Förhandlingarna gällande Lagen om anställningsskydd, det vill säga las, kommer nu att fortsätta mellan parterna. På torsdag den 15 oktober ska LO, PTK och Svenskt Näringsliv återuppta de frågor de inte lyckades lösa för två veckor sedan. Det skriver Dagens Nyheter.

Deadline för las-förhandlingarna var den 30 september, men eftersom parterna inte kunde enas om ett beslut blev det inget avtal. Nu har det dock blivit klart att förhandlingarna kommer inledas på nytt mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv torsdagen den 15 oktober.

Parterna kommer då försöka lösa frågorna som gjorde att de tidigare förhandlingarna kraschade. Enligt Dagens Nyheter handlar det bland annat om reglerna gällande förtur, mer specifikt undantag från regeln ”sist in, först ut”.

Sex LO-förbund röstade nej till fortsatta förhandlingar

Dagens Nyheter har bland annat pratat med Byggnads, ett av LO-facken, som berättar att sex LO-förbund var emot förslaget att fortsätta las-förhandlingarna. Byggnads röstade nej, likaså gjorde Fastighets, Transport, Pappers, Målarna och Seko.

– Vi såg de här förhandlingarna som helt avslutade. Det fanns inga förslag på bordet som vid tillfället skulle förbättra villkoren för Byggnads medlemmar. Vi har varit tydliga med att de här förslagen kommer innebära en försämrad trygghet för landets löntagare. Det kan vi inte acceptera, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande, till Dagens Nyheter.

Förändringar genom lagstiftning om förhandlingarna kraschar igen

Om det visar sig att las-förhandlingarna ännu en gång går i stöpet kommer eventuella förändringar gällande arbetsrätten i stället göras genom lagstiftning, vilket då blir en del av januariavtalet. Enligt Johan Lindholm måste man slopa utredningens förslag för att kunna gå i mål med förhandlingarna.

Regeringen följer förhandlingarna

Enligt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) kommer regeringen nu följa förhandlingarnas utveckling och se vad samtalen utmynnar i. Några andra kommentarer har inte regeringen i dagsläget skriver hon till Dagens Nyheter.