brevbärare med stor kartong under armen trycker på porttelefonBrevbärare är en av de yrkesgrupper som kan få sämre omställningsvillkor än tjänstemän inom samma bransch när nya las börjar gälla. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Lagen om anställningsskydd (las) ska göras om enligt överenskommelsen som flera parter på arbetsmarknaden har slutit under året som gått. Men medan de nya reglerna ska underlätta för vissa arbetstagare är andra yrkesgrupper mer oroliga för konsekvenserna.

Nya las innebär att anställda får bättre villkor för omställning, till exempel kompetensutveckling och hjälp att hitta nytt jobb. Priset blir att arbetsgivare får mer frihet över turordningen vid uppsägning.

Risk för skilda villkor för tjänstemän och arbetare

Inom Sekos branscher har både tjänstemän och arbetare haft samma villkor när det gäller omställningsstöd vid uppsägning. Det har varit till fördel för arbetare, eftersom tjänstemännens villkor i regel är generösare, skriver Arbetet.

Tjänstemannafacken ställt sig bakom las-uppgörelsen, medan Seko inte har gjort det. Det innebär att villkoren i stället kan bli annorlunda för de olika yrkesgrupperna. Seko räknar nämligen inte med att de ska kunna följa med där utan att betala för det. Men förbundet vill inte heller dela upp medlemmarna i tjänstemän och arbetare.

– Vi kan inte ha olika villkor beroende på facklig tillhörighet. Det här måste bara lösas, konstaterar ombudsmannen för telekombranschen inom Seko, P-O Fällman.

Offentlig sektor får inte del av fördelarna

Las-uppgörelsen har inte heller tagit hänsyn till offentligt anställda, utan bara privat sektor. Det säger förhandlingschefen Åsa Erba-Stenhammar för fackförbundet ST till Arbetet.

Exempelvis får visstidsanställda snabbare förtur till återanställning enligt nya las, för att täcka upp för arbetsgivarnas större uppsägningsfrihet. Men hos staten är det förtjänst och skicklighet som bör gå före vid återanställning, för att skapa förtroende för statstjänstemän, säger Åsa Erba-Stenhammar.

– Så det plusvärde som facken i den privata sektorn fick kommer inte oss till del. Vi får försämringen, men inte förbättringen.

Offentlig sektor har på många sätt redan uppfyllt den flexibiliteten som saknats hos mindre företag, menar hon vidare. Men nu kan den balansen rubbas. Både statliga och kommunala fackförbund har diskuterat saken med utredare och politiker för att lyfta problemen som nya las kan skapa. Men Åsa Erba-Stenhammar upplever inte att de fått gehör.