Foto: Bea Tigerhielm/IF Metall

Lön och villkor

Det har nu blivit dags för facken att bestämma om de vill säga upp det rullande treåriga löneavtalet i industrin. Arbetsgivarna lär inte vilja säga upp avtalet då nästa års lönepåslag endast är 2 procent trots inflation på 2 procent och stora vinster hos företagen.

För ett och ett halvt år sedan, i mars 2017, slöts ett rullande treårigt löneavtal i industrin. Det sista avtalsåret kan dock både arbetsgivarsidan och fackliga sidan säga upp avtalet om någon part anser att det inte är bra. Anledningen till att avtalet är skrivet på detta sätt har att göra med att framtiden är så pass oviss. Vill man säga upp avtalet måste det ske senast 30 september.

I löneavtalet är 2019 års lönepåslag två procent. När inflationen ligger omkring två procent eller mer samtidigt som företagen gör stora vinster önskar många arbetare att lönepåslaget var högre. Även om det finns möjlighet att säga upp avtalet finns inga sådana planer bland fackförbunden.

– Det finns inget stort tryck att säga upp tredje avtalsåret, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä, till SvD.

Om inflationen legat några procent högre, cirka 3-4 procent, hade man dock övervägt att säga upp avtalet.

0,5 procents löneglidning det första avtalsåret

Det första avtalsåret blev löneglidningen 0,5 procent, utöver avtal. Veli-Pekka Säikkälä tror även att löneglidningen utöver avtal blir några tiondels procentenheter i år. 

Några större lönepåslag är dock inte att vänta de närmsta åren. Åtminstone inte i nivå med hur det såg ut mellan 2009–2016.

Arbetsgivarna vill inte säga upp avtalet

Ett lågt lönepåslag som i dagsläget är inget arbetsgivarna vill upphäva. 

– Den möjligheten ska bara kunna användas om det inträffar väsentligt ändrade förhållanden. Och det handlar om världsekonomin och vad som händer i våra viktigaste konkurrentländer. Och något sådant har inte hänt, säger Anders Weihe, Teknikföretagens förhandlingschef.