man letar jobb i tidningenArbetsförmedlingen har sett en stor ökning av antalet arbetslösa. Foto: ArTono/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Den pågående pandemin har slagit hårt mot arbetsmarknaden i Sverige. Arbetsförmedlingen har noterat en fortsatt hög varseltakt under den senaste veckan, men nu har man även sett en markant ökning av antalet arbetslösa.

Coronavirusets utbrott och spridning har slagit hårt mot många branscher på arbetsmarknaden, vilket har resulterat i en snabb ökning av varsel och uppsägningar. Från den 1 mars fram tills idag har 49 500 personer i Sverige blivit varslade om uppsägning, och nu har Arbetsförmedlingen även sett att antalet arbetslösa har ökat markant under den senaste veckan.

Fler arbetslösa nu än under finanskrisen

Arbetsförmedlingen kunde under perioden 30 mars till 5 april notera att 12 733 personer varslats om uppsägning, vilket är 5 700 färre än veckan innan. Men man kunde under samma period även se att 25 350 personer skrivit in sig som arbetslösa, vilket är 16 761 personer fler än under samma period förra året.

Enligt Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén är antalet nyinskrivna under den gångna veckan högre än någon vecka under finanskrisen 2008. Hon menar att det säger en del om hur allvarligt läget är just nu.

Flest varsel i Stockholm

Statistik från Arbetsförmedlingen visar på att antalet varsel har ökat i samtliga av Sveriges län, men att de allra flesta personer som blivit varslade har en arbetsgivare hemmahörande i Stockholm. Arbetsförmedlingens mätning under perioden 30 mars till 5 april visar på hela 54 procent.

Man har även sett att flest antal varsel har skett i hotell- och restaurangbranschen, men även inom bemanning- och handelsverksamhet, transport, information och kommunikation.

Bedömer fortsatt ökning av antalet arbetslösa

Arbetsförmedlingen bedömer ett fortsatt kritiskt läge på arbetsmarknaden, och man förbereder sig nu för att kunna bemöta det höga trycket.

– Nu prioriterar vi att alla som skriver in sig hos Arbetsförmedlingen får en första kontakt för att få stöd och ersättning, säger Annika Sundén i ett pressmeddelande.