avtalssekreterare torbjörn johanssonFacket har avvägt lönekravet noggrant

Lön och villkor

Fackförbunden inom industribranschen har nu lämnat sina lönekrav inför 2020. Men arbetsgivarna tycker att kraven är orealistiska med tanke på läget i världsekonomin, skriver Arbetsvärlden.

I måndags presenterade industrifacken sina krav på löneökningar i avtalsrörelsen. Industriförbunden är Unionen, IF Metall, GS-facket, Livs och Sveriges ingenjörer.

3 procent är en rimlig löneökning, enligt facken

Facken vill se en löneökning på 3 procent under nästa år. En del av detta utrymme vill de ska användas till att avsätta pengar till deltids- och flexpensioner. Facken vill också ha en satsning på lågavlönade, att föräldraledigas löner granskas, och att nyanställda får en introduktion om säkerhetsrisker. 

Även LO-förbunden som samordnat sig inför avtalsrörelsen håller med om dessa krav.

– Det här är en väl avvägd nivå som inte hotar svensk konkurrenskraft, menar Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO.

Konjunkturinstitutet: Det finns löneutrymme

Det senaste avtalet gjordes för tre år sedan, och under den perioden har lönerna varit historiskt låga, enligt lönebildningsrapporten från Konjunkturinstitutet. Den årliga löneökningen är med det nuvarande avtalet 2 procent, och pensionsavsättningen 0,5 procent.

Konjunkturinstitutets bedömning är att inflationsmålet ger ett löneutrymme på 3–3,5 procent. Eftersom inflationsmålet är 2 procent skulle det innebära en reallöneökning på omkring 1 procent.

Arbetsgivarna ser riskfaktorer i världsekonomin

Hur förhandlingarna kommer att gå påverkas också av händelser i omvärlden. Det beror på att den svenska industrin är beroende av export till hela 90 procent.

Prognoserna kring detta ser olika ut hos facken respektive industriarbetsgivarna. Medan facket ser utrymme för ökad tillväxt, menar arbetsgivarna att världsekonomin ser mer dyster ut. Internationellt sett har Sverige låg produktivitet och höga kostnader för arbetskraft, enligt arbetsgivarna. Dessutom står vi inför utmaningar i och med brexit och högre tullar.

– Det är ju en allvarlig situation. Löneökningar på 3 procent, inklusive en låglönesatsning är helt orealistiskt, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.