man och kvinna förhandlar vid ett bordEfter sex månaders uppehåll har förhandlingarna om Industriavtalet nu satts i rörelse igen. Foto: Stock-Asso/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Den 1 oktober återupptogs förhandlingarna om Industriavtalet, som under våren fick lov att sättas på paus på grund av coronavirusets utbrott. Läget på arbetsmarknaden är ett helt annat men kraven är samma som i våras. En fråga som många ställer sig är om man som anställd kommer få ut retroaktiv lön efter avtalsrörelsens uppehåll på sex månader. Det skriver tidningen Kollega.

På grund av coronavirusets utbrott och drastiska spridning under våren beslöt de involverade parterna att sätta förhandlingarna om Industriavtalet på paus. Beslutet kom att påverka processen som bestämmer lönerna på arbetsmarknaden, det vill säga lönebildningen, för väldigt många anställda. När man nu har återupptagit förhandlingarna är det därför många som nu vill ha klarhet i om man kommer få ut sin lön retroaktivt för pausperioden eller inte.

Fortfarande oklart hur avtalen påverkats av coronapandemin

Arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar under det senaste halvåret. Kraven i avtalsrörelsen är däremot samma som förut, och Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen, menar att man kommer ta vid exakt där man avslutade i våras.

– Industriavtalet tillåter inte att vi kommer med nya krav så vi förhåller oss till det som låg på bordet under våren. Hur mycket avtalen kommer att ha påverkats av pandemin vet vi först när de är på plats, säger han till Kollega.

Han tillägger att man så klart kommer ta den högst aktuella frågan om retroaktiva löner vidare i förhandlingarna framöver.

Kraschade las-förhandlingar – hur påverkas avtalsrörelsen?

Förra veckan skulle las-förhandlingarna vara i hamn, men LO, PTK och Svenskt Näringsliv lyckades inte nå ett gemensamt beslut. Enligt Martin Wästfelt kommer det inte ha någon negativ effekt på avtalsrörelsens krav gällande Industriavtalet, men däremot kan avtalsområden utanför industrin påverkas. Wästfelt menar att en orolig arbetsmarknad såklart även kan påverka avtalens längd, men att pandemin förmodligen är ett större hot än las-förhandlingarna.

Stark återhämtning för industrin

Facket inom industrin presenterade nyligen en rapport om det ekonomiska läget och vilka förutsättningar som finns för avtalsrörelsen. Siffrorna ser ljusa ut. Pandemin har föga förvånande slagit hårt mot tillväxten, men rapporten visar på stark återhämtning – starkare än många kanske vågat hoppas på. Framför allt inom industrin.

Facken inom industrin (FI)

Det är fem fackförbund som ingår i förhandlingssamarbetet och har undertecknat Industriavtalet. Samarbetet innebär till exempel att man inför varje avtalsrörelse ska ta fram en gemensam politisk plattform.

Fackförbunden inom industrin är