hand håller fram svenska sedlarMed de nya reglerna kan fler få hela sin ersättning från a-kassan. Inkomstförsäkringen tar fortfarande vid för dem som tjänar mer än a-kassans nya tak. Foto: Emmoth/Shutterstock.com

A-kassa

Din ersättning från inkomstförsäkringen påverkas av de nya reglerna för a-kassa, men de införda reglerna förändrar inte inkomstförsäkringarnas egna villkor. Vi reder ut vad som gäller just nu för inkomstförsäkringarna på marknaden.

Riksdagen har röstat ja till regeringens förslag om nya, tillfälliga regler för a-kassan. Från och med i måndags den 13 april blir det lättare för fler att få ersättning vid arbetslöshet.

För inkomstförsäkringar har reglerna inte ändrats i samband med a-kassans nya villkor. Men vissa delar av inkomstförsäkringen påverkas ändå av de ändrade a-kassereglerna, skriver Civilekonomen.

Slopad karens och höjt inkomsttak påverkar inkomstförsäkringen

För det första betalar inkomstförsäkringen nu ut ersättning från den första arbetslösa dagen, utan några karensdagar. I vanliga fall gäller sex karensdagar utan ersättning för både a-kassan och inkomstförsäkringen. Men nu har a-kassans karensdagar tagits bort, och därmed även inkomstförsäkringens.

För det andra ersätter inkomstförsäkringen bara inkomster som överskrider det nya taket för a-kassan, det vill säga 33 000 kronor i månaden. Om du tjänar upp till den summan får du full ersättning från a-kassan, och behöver därför inte använda din inkomstförsäkring. Tjänar du mer än taket täcker inkomstförsäkringen upp för den del av månadslönen som överskrider 33 000 kronor.

Kvalifikationstiden är densamma för inkomstförsäkringen

Dock är kvalifikationstiden fortfarande 12 månader för de flesta inkomstförsäkringar. Även om du kan få inkomstbaserad ersättning från a-kassan efter bara tre månader, kan du alltså bara få ersättning från din inkomstförsäkring om du har haft den i minst ett år.

En del inkomstförsäkringar anpassar arbetsvillkoret, andra inte

Gällande arbetsvillkoren har inkomstförsäkringarna fattat olika beslut. Exempelvis Ledarnas inkomstförsäkring har anpassat sig efter a-kassans regler, medan Unionens inkomstförsäkring behåller det gamla kravet på minst 80 arbetade timmar per månad, skriver Kollega. För att ta reda på hur många timmar som gäller för din inkomstförsäkring behöver du kontrollera detta med den fackförbund eller försäkringsbolag som har hand om inkomstförsäkringen.

Egenföretagare får också hjälp av nya regelverket

De nya reglerna har även förbättrat egenföretagares skydd vid arbetslöshet. Under 2020 kan företagare nämligen lägga företaget vilande för att få a-kassa och inkomstförsäkring, utan att bry sig om regeln att företag får läggas vilande bara en gång på fem år. Det gäller både företagare som har haft firman vilande tidigare, och för den som kanske vill lägga firman vilande inom fem år framöver.

– Detta är verkligen ett steg i rätt riktning så att vi kan klara av denna tuffa tid och våga fortsätta vara egenföretagare och redo att steppa upp direkt när tiderna vänder, säger Anna Dyhre, som sitter i fackförbundet Akavias (tidigare Jusek och Civilekonomerna) styrelse och själv är egenföretagare.