Hur hög ersättning får man från inkomstförsäkringen?

Hur hög ersättning du får beror på vilken inkomstförsäkring du tecknar och hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös. Med en inkomstförsäkring kan du få ersättning på upp till 80 procent av din tidigare lön.

Så hur mycket pengar får man om man är arbetslös? Det beror på om du är med i en a-kassa och uppfyller villkoren för ersättning samt om du har en inkomstförsäkring.

Har du exempelvis en månadslön på 25 025 kronor eller mindre täcker ersättningen från a-kassan redan 80 procent av din lön. Men om du tjänar mer än så blir din ersättning från a-kassan procentuellt mindre. Du kan då teckna en inkomstförsäkring för att försäkra dig om att du får 80 procent av din tidigare lön vid arbetslöshet.

Uppdatering: Inkomsttaket hos a-kassan har tillfälligt höjts till 33 000 kronor. Det betyder att a-kassan kan ge dig 80 procent av din lön om du tjänar upp till 33 000 kronor i månaden om du är arbetslös under perioden 13 april 2020–3 januari 2023. Om du tjänar mer än så behöver du fortfarande inkomstförsäkring för att få full ersättning.

Hur hög ersättning du kan få beror även på vilken inkomstförsäkring du tecknar. Många inkomstförsäkringar har ett visst maxbelopp för vilken lön man kan försäkra. Är maxbeloppet lägre än din nuvarande lön får du ut mindre ersättning än vad du hade kunnat få från en inkomstförsäkring med ett högre maxbelopp. Jämför alla inkomstförsäkringar för att hitta en med ett maxbelopp som passar din lönenivå.

Tips! Med en inkomstförsäkring kan du vid arbetslöshet få ut 80 procent av din tidigare lön om du tjänar mer än a-kassans inkomsttak.

Ersättningen baseras på din lön

När din ersättning från inkomstförsäkring ska beräknas är din tidigare lön utgångspunkten. Lönen beräknas av a-kassan, och inkomstförsäkringen baserar sedan ersättningen på lönebeloppet. När a-kassan beräknar din lön utgår de från kontanta ersättningar, det vill säga ersättning som du får i form av pengar. Där ingår till exempel

  • lön, inklusive provision
  • övertidsersättning, mertidsersättning och OB-ersättning
  • semesterlön
  • sjuklön från arbetsgivaren.

Vissa får andra ersättningar än lön när de arbetar, till exempel en förmånsbil eller ett friskvårdsbidrag. Den typen av ersättningar ingår inte när din lön beräknas, som sedan ligger till grund för inkomstförsäkringen.

Justera din lön om den förändras

Tänk på att du alltid ska justera din lön till din inkomstförsäkring om den skulle förändras. Delvis för att du kan få lägre månadspremie, eftersom även den baseras på din lön, men även för att rätt lön ska vara angiven om du skulle bli arbetslös. För att justera din lön är det enklast att du kontaktar din inkomstförsäkring.