Hur många karensdagar har inkomstförsäkring?

Karensdagar kan jämföras med självrisk vid en vanlig försäkring: den del man får stå för själv. Innan du kan börja få ut ersättning från både a-kassa och inkomstförsäkring måste dina karensdagar räknas av. Karensdagarna påbörjas från din officiella avgång och ersättningsperioden påbörjas sedan direkt efter karensdagarna.

Antalet karensdagar hos a-kassan är vanligtvis sex dagar. Eftersom en inkomstförsäkring kompletterar ersättningen från a-kassan, är har också inkomstförsäkringen sex karensdagar. Det gäller generellt för alla inkomstförsäkringar, och är därför inget du behöver jämföra när du ska ta reda på vilken inkomstförsäkring som är den bästa för dig.

Tänk på! Antal karensdagar är vanligtvis sex dagar. Under dessa dagar får du ingen ersättning från din inkomstförsäkring.

Kontrollera dina uppgifter under karensdagarna

Eftersom a-kassan och inkomstförsäkringen har ett visst antal karensdagar får du i regel inte någon inkomst alls under de första dagarna som arbetslös. Karensdagar för a-kassan regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Under de dagarna ska du dock ändå fylla i ditt kassakort för att karensdagarna ska räknas av. Var noggrann med att fylla i ditt kassakort korrekt, och se till att du uppfyller alla krav för att få inkomstförsäkring, så blir perioden utan inkomst så kort som möjligt.

Det kan också vara bra att planera för karensdagarna genom att lägga undan lite pengar från din sista lön så att du klarar dig under karenstiden.

Karensdagar kan jämföras med en självrisk

En inkomstförsäkring är som en slags försäkring mot arbetslöshet. Nästan alla försäkringar har någon slags självrisk. En självrisk är en utgift som försäkringstagaren själv får svara för vid beräkning av ersättning för exempelvis olika skadefall.

På samma sätt är karensdagarna en utgift som du som har en inkomstförsäkring själv får stå för vid eventuell arbetslöshet. Efter karensdagarna har löpt ut kan din ersättning börja betalas ut.