Vad är kvalifikationstid och hur lång är den?

Kvalifikationstid är den tid du måste ha varit aktiv medlem i en inkomstförsäkring innan du har rätt till ersättning. Med aktiv medlem menas att du under den tiden måste ha haft ett arbete och alltså inte varit arbetslös. Skulle du bli arbetslös innan din kvalifikationstid löpt ut har du inte rätt till någon ersättning.

Är du orolig för att förlora ditt jobb bör du välja en inkomstförsäkring med kortare kvalifikationstid. Känner du dig trygg med din anställning kan det i stället vara en bra idé att välja en inkomstförsäkring med längre kvalifikationstid eftersom din månadsavgift kan bli något mindre.

Innan du tecknar en inkomstförsäkring kan det vara bra att veta att du inte kan gå med i vilken inkomstförsäkring som helst. Börja med att ta reda på vilken inkomstförsäkring som passar bäst för dig. Därefter kan du jämföra olika kvalifikationstider och välja en inkomstförsäkring som passar dig. De flesta har en kvalifikationstid på 12 månader men det finns de som har längre eller kortare kvalifikationstid.

Tips! Jämför inkomstförsäkringar för att hitta en inkomstförsäkring med en kvalifikationstid som passar dig.

Behåll din kvalifikationstid om du byter inkomstförsäkring

Med en del inkomstförsäkringar är det möjligt att byta inkomstförsäkring och behålla din kvalifikationstid. Det innebär alltså att du kan ta med din intjänade tid och du slipper därmed vänta tills kvalifikationstiden löpt ut.

Vill du byta inkomstförsäkring och behålla din kvalifikationstid bör du kontakta förmedlaren av den inkomstförsäkring du vill byta till för att se om de kan hjälpa dig. Om du kan ta med din intjänade tid men måste genomföra bytet själv måste du vara noga med att det inte blir ett glapp mellan dina inkomstförsäkringar.

  1. Begär en utträdesanmälan. Kontakta din nuvarande inkomstförsäkring och begär en utträdesanmälan.
  2. Be om en inträdesblankett. Kontakta den inkomstförsäkring du vill bli medlem i och be att få det formulär du behöver för att bli medlem, alternativt undersök möjligheterna till att bli medlem på nätet.
  3. Flytta över din a-kassa. Kontakta respektive a-kassa och be om att bli flyttad från en till en annan.
  4. Skicka utträdesanmälan och ansökningsblankett. När din a-kassa har flyttats skickar du din utträdesanmälan till din gamla inkomstförsäkring och ansökningsblankett till din nya. Ditt utträdesdatum ska vara samma datum som du gör inträde i den nya inkomstförsäkringen.

För att kvalifikationstiden ska flyttas över krävs det att din nya inkomstförsäkring tillåter detta samt att bytet genomförs utan något glapp mellan inkomstförsäkringarna.

Tänk på! Var noga med att det inte uppstår något avbrott mellan dina medlemstider i de olika inkomstförsäkringarna. Annars riskerar du att förlora din kvalifikationstid och därmed din ersättning.