Kan man få ersättning från flera inkomstförsäkringar?

Nej, du kan inte få ersättning från flera inkomstförsäkringar samtidigt. Hur mycket ersättning du kan få från inkomstförsäkring är reglerat i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Den säger att ersättning från a-kassa och inkomstförsäkring maximalt kan uppgå till 80 procent av din tidigare inkomst. Skulle du teckna två inkomstförsäkringar kan du bara få ersättning från en av dem om du blir arbetslös, eftersom din ersättning annars riskerar att överstiga vad som är lagstadgat.

Tänk på! Gränsen för maximal ersättning existerar för att det inte ska vara lönsamt att vara arbetslös. Du ska alltså inte kunna tjäna mer som arbetslös än vad du gjorde då du arbetade. 

Du kan eventuellt vara medlem i två fackförbund, men det beror på vad förbundets stadgar säger om dubbla medlemskap. Dock kan du kan endast vara medlem i en a-kassa och få ersättning från en inkomstförsäkring. Det är därför onödigt att betala månadspremie för två fackförbund när du bara kan få ersättning från en.

Har du exempelvis en inkomstförsäkring från ett fackförbund men vill hellre teckna en privat inkomstförsäkring går det självklart bra att göra det.

En privat inkomstförsäkring kan fungera som ett komplement till en facklig

Det enda tillfället då du kan få ersättning från två inkomstförsäkringar är om du har tecknat en privat inkomstförsäkring som ett komplement till en inkomstförsäkring från ett fackförbund.

Vissa fackförbund har inkomstförsäkringar som ingår i medlemskapet men som bara ger ersättning i exempelvis 60 ersättningsdagar. Den längsta möjliga ersättningsperioden från både a-kassa och inkomstförsäkring är 300 ersättningsdagar. Därför erbjuder vissa privata inkomstförsäkringar möjlighet att teckna en kompletterande inkomstförsäkring som startar efter fackförbundets inkomstförsäkring och ger ersättning till dag 300. 

Det innebär inte att du får ersättning från två inkomstförsäkringar samtidigt, och det är inte heller möjligt att få ut mer än 80 procent av din tidigare inkomst under ersättningsdagarna. Det kan dock fungera som ett bra komplement om din inkomstförsäkring från fackförbundet inte räcker under hela tiden som du är arbetslös.

Gränsen för ersättning gäller även om du får AGE

I vissa fall är du berättigad avgångsersättning (AGE) från Trygghetsrådet. Det gäller om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist från ett företag som är anslutet till Trygghetsrådet. Även i det här fallet gäller regeln om maximal ersättning på 80 procent av din tidigare inkomst.

Om du har en inkomstförsäkring samordnas den med din avgångsersättning så att du totalt får max 80 procent av din tidigare inkomst. Du kan alltså få ersättning från din inkomstförsäkring och avgångsersättning samtidigt, men du kommer inte att få mer än den lagstadgade ersättningen.