Hur många ersättningsdagar får man med en inkomstförsäkring?

Antal ersättningsdagar med en inkomstförsäkring varierar beroende på vilken inkomstförsäkring du är eller blir medlem i, och om du har någon tilläggsförsäkring eller inte. Din ersättningsperiod är det totala antalet ersättningsdagar då du har möjlighet till ersättning från din inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

En ersättningsperiod är olika beroende på din inkomstförsäkring men ligger generellt mellan 100 och 300 dagar. Därefter kan du via en tilläggsförsäkring få fler ersättningsdagar.

Tips! Vill du ha en inkomstförsäkring med många ersättningsdagar bör du välja en som både har många ersättningsdagar och eventuellt har en tilläggsförsäkring som kan komplettera antalet dagar. 

En inkomstförsäkring med fler antal ersättningsdagar är tryggare eftersom du har rätt till ersättning under en betydligt längre tid när du är arbetslös. I vissa fall betalar du en mindre premie om du har en inkomstförsäkring med färre antal ersättningsdagar, men så måste inte vara fallet.

Om du planerar att teckna en inkomstförsäkring bör du börja med att ta reda på vilken inkomstförsäkring som är den bästa för dig. Du kan även jämföra olika inkomstförsäkringar och tydligt se att de inkomstförsäkringar med upp till 300 ersättningsdagar nödvändigtvis inte är dyrare än dem med färre ersättningsdagar.

Ersättningsdagarna är fördelade på 5 dagar per vecka

Du kan få högst fem ersättningsdagar per vecka och det går i snitt 22 ersättningsdagar på en kalendermånad. Det är bara de dagar du får ersättning som räknas som ersättningsdagar. Vilka villkor som gäller angående ersättningsdagar kan variera något beroende på vilken inkomstförsäkring du är medlem i, men det är nästan alltid fem dagar per vecka.

Antal ersättningsdagar kan förlängas med tilläggsförsäkring

Med en a-kassa kan du nästan alltid få 300 dagar med ersättning. Med hjälp av en inkomstförsäkring kan du som tjänar mer än a-kassans tak på 25 025 kr/månad också få ersättning i upp till 300 ersättningsdagar. Efter att dina ersättningsdagar har tagit slut kan du eventuellt ansöka om en ny period med ersättning. I vissa fall måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor, det vill säga arbeta ett visst antal timmar per vecka, innan du kan ansöka om ersättning från din inkomstförsäkring igen.