Kan man få ersättning från inkomstförsäkring vid provanställning?

Ja, du kan få ersättning från inkomstförsäkringen efter en provanställning, förutsatt att du har försatts i ofrivillig arbetslöshet. En provanställning är en visstidsanställning, och därför ska du få lön på samma sätt som om du hade varit tillsvidareanställd. Under själva provanställningen kan du däremot inte få ersättning från inkomstförsäkring eftersom du har ett arbete.

Provanställning är en ganska osäker anställningsform eftersom din arbetsgivare kan säga upp dig utan motivering. Skulle du bli uppsagd under din provanställning räknas det som ofrivillig arbetslöshet, och du har därför rätt till ersättning från din inkomstförsäkring. Det gäller dock inte om du själv väljer att avsluta din provanställning.

Tänk på! För att du ska få rätt till inkomstersättning måste din arbetslöshet vara ofrivillig. Du får alltså inte ha sagt upp dig själv, bortsett från om du har giltiga skäl.  

Har du en provanställning och vill skaffa en inkomstförsäkring bör du tänka på att de flesta inkomstförsäkringar har en viss kvalifikationstid. Kvalifikationstiden är den tid du måste ha varit medlem i en inkomstförsäkring innan du får rätt till ersättning. Oftast är kvalifikationstiden 12 månader vilket är längre än vad en provanställning maximalt får vara. Genom att ta reda på vilken inkomstförsäkring som är bäst för dig kan du hitta en inkomstförsäkring med en kvalifikationstid som passar dig.

Du får inte ersättning om du själv avslutar provanställningen

En provanställning är en visstidsanställning med syfte att den efter prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning. Vid provanställning gäller vissa speciella omständigheter, som till exempel:

  • Provanställningen får vara i högst sex månader.
  • Har provanställningen inte avbrutits eller sagts upp före dess slut går anställningen automatiskt över i en tillsvidareanställning.
  • Under provanställningen kan både din arbetsgivare och du som arbetstagare säga upp dig utan motivering.

Om du själv väljer att avsluta en provanställning räknas det som att du har sagt upp dig. Det gäller både under själva provanställningen och när provanställningen övergår till en visstidsanställning. I de flesta fall har du inte rätt till ersättning från din inkomstförsäkring vid egen uppsägning, men det finns vissa giltiga skäl som gör att din arbetslöshet kan anses vara ofrivillig trots att du själv har avslutat din provanställning.