Arkiv för Apr 2019

Omställningsstöd hjälper allt fler till nytt jobb

Fler arbetssökande än någonsin kommer tillbaka till arbete genom omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL. En ny rapport från organisationen visar att de flesta deltagare får nytt jobb inom loppet av ett år, men varslar samtidigt om en oroväckande ökning av konkurser, skriver tidningen Ar…

Arbetslösheten minskar långsammare än tidigare

Arbetslösheten har stadigt minskat under några år och fortsätter åt samma håll, men nu tycks minskningen ha planat ut jämfört med förra året. Vad vändningen beror på kan Arbetsförmedlingen ännu inte säga säkert, men det är möjligt att arbetslösheten kan börja stiga svagt under nästa år, sk…

De flesta sjuksköterskorna stannar inom vården

Den så kallade Lust-studien, som undersökt sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters tillvaro över tid, visar att 95 procent väljer att stanna inom yrket. Trots det är det en femtedel av deltagarna som överväger att sluta som sjuksköterska, framför allt på grund av arbetstider, skriver t…

Tusentals färre jobb när bostadsbyggandet minskar

Bostadsbyggandet minskar, vilket kommer att få konsekvenser för arbetande inom byggbranschen. Enligt Dagens Nyheter beräknar Sveriges Byggindustrier att 7 000 jobb kommer att försvinna på grund av den bromsande bostadsmarknaden. Trenden med minskat byggande förväntas fortsätta även under n…